RECRUITMENT  | VANEPTRUONGHAIMNIH.COM.VN


Tuyển dụng thợ mộc – T6 / 2016
( 19 Tháng Sáu, 2016 )

Tuyển dụng thợ mộc – T6 / 2016 Đã làm thợ mộc trong các xưởng mộc gỗ tự nhiên hoặc Công ty sản xuất đồ gỗ tự nhiên. Đọc hiểu bản vẽ kỷ thuật và và thi công các sản phẩm đồ gỗ tự nhiên Khả năng nhận biết, phân loại các chất liệu gỗ […]


Xem chi tiết »


Tuyển dụng thợ mộc – T5 / 2016
( 19 Tháng Sáu, 2016 )

Tuyển dụng thợ mộc – T5 / 2016 Đã làm thợ mộc trong các xưởng mộc gỗ tự nhiên hoặc Công ty sản xuất đồ gỗ tự nhiên. Đọc hiểu bản vẽ kỷ thuật và và thi công các sản phẩm đồ gỗ tự nhiên Khả năng nhận biết, phân loại các chất liệu gỗ […]


Xem chi tiết »